Плещеницы.by


 

Песні на словы Валерыя Максімовіча

 

Песні на словы паэта Валерыя Максімовіча, якія выконваюць салісты вакальна-інструментальнага ансамбля “Песняры” і якія прыведзены на гэтай старонцы

 

Спявай душа мая (словы – В. Максімовіч, спявак – Валерый Скаражонак)

Роснажнівеньскі зарапад (словы – В. Максімовіч, спявак – Алег Жалезнякоў)

Ані чоўна няма, ні моста (словы – В. Максімовіч, спявак – Алег Жалезнякоў)

Спавядальнае (словы – В. Максімовіч, спявак – Алег Жалезнякоў)

Мройны малебен (словы – В. Максімовіч, спявак – Алег Жалезнякоў)

 

 

Спявай, душа мая

 

 Краю мой мілы, чароўны мой край,

Зноў я вітаю цябе з любоўю,

Кожнай часінай і кожнай парой,

У думках і марах сваіх я з табою;

 

Сонейка ўстане, адхлыне нуда,

Любасць сэрца мае запалоніць,

Вабіць паднебна блакітная даль,

Клічуць жытнёва зялёныя гоні;

 

Прыпеў:

Тут паплавы, лугі і пожні,

Тут любы мой прасветлы край,

Усёй зямлі і кветцы кожнай,

Спявай, душа мая, спявай!

 

Толькі ў родным куточку-краю,

Замілаванне ў сэрцы адчую,

Закалышу, прыгалублю сваю,

Мілую, ветлую, дарагую;

 

Прыпеў:

Я да цябе душой хінуся,

І ў сэрцы зноў квітнее май,

Красуня мілай Беларусі,

Спявай, душа мая, спявай!

 

 

Прыпеў:

Тут паплавы, лугі і пожні,

Тут любы мой прасветлы край,

Усёй зямлі і кветцы кожнай,

Спявай, душа мая, спявай!

 

 

Саму дэма-версію песню ў фармаце mp3 можна скапіраваць с сайта ансамбля “Песняры” і паслухаць у сябе на кампутары. Спасылка  http://pesnyary.by/demo/

 

 

РОСНАЖНІВЕНЬСКІ ЗАРАПАД

 

Дзіўнай ночкай святляна-зорнай

На улонні духмяных траў,

Ля крынічнай вады азёрнай

Я цябе цалаваў-мілаваў.

 

Белы месяц святлом таемным

Заліваў люстраную гладзь.

Хмельны водар п’яніў прыемна

І вярэдзіў пачуццяў жарсць.

 

         Прыпеў:

Туманы, туманы дасветныя

І чароўных вачэй пагляд.

Ах, крамяныя ночы летнія —

Роснажнівеньскі зарапад.

 

 

А над намі — у небнай высі —

Райскіх яблыкаў — зорны сад…

І вянчаў нас — дажджом праліўся —

Роснажнівеньскі зарапад.

 

         Прыпеў:

 

 

АНІ ЧОЎНА НЯМА, НІ МОСТА

 

Ані чоўна няма, ні моста —

Да цябе мне дайсці не проста, —

Не аб’ехаць вадзіцу глыбокую,

Не абняць мне сваю сінявокую.

 

Ані чоўна няма, ні моста —

Прачакалася сэрца ўдосталь:

Трапяткою любоўю поўніцца,

Да душы тваёй роднай горнецца.

 

Ані чоўна няма, ні моста —

Як адолець цяжкія вёрсты?..

Нібы золак, здалёк убачаны,

Твае вочы — вочы русалчыны.

 

Ані чоўна няма, ні моста —

Да цябе мне дайсці не проста, —

Ой, вадзіца ў рацэ глыбокая,

Мая любая, мая далёкая.

 

…………………………………… 

Ані чоўна няма, ні моста.

 

2008

 

СПАВЯДАЛЬНАЕ

 

Маёй матулі  Ганне Каятанаўне

 

Добра таму,

Хто можа, шчаслівы, вяртацца —

Да бэзу свайго,

Да клёну свайго,

Да жытла.

Добра, калі

Ёсць з кім сустрэцца, абняцца,

І падняць свае вочы

У неба высокае —

Да святла.

 

Я вяртаюся зноў,

Як вяртаюцца з выраю птушкі

Да сваіх незабыўных,

Сваіх наседжаных

Гнёзд…

І мой сцелецца шлях

То шырокай, то вузенькай стужкай,

І здаецца — дадому

Не сотня, а тысячы

Вёрст.

 

Я наведаю маму,

Што век свой цярпліва вякуе

І вартуе цяпельца жывое,

Каб не астыла яно…

Хай зязюля ў бары

Па вясне ёй шмат год накукуе,

Наварожыць ёй шчасця

На цэлае верацяно.

 

Ведай, мама, —

Ніколі я жыць не стамлюся,

Як бы скроні мае

Ні ўбірала у бель сівізна.

Я на родны парог,

Да цябе, дарагая, вярнуся, —

Будзе пець нам салоўка

У садзе тваім

Давідна.

 

Толькі рукі твае

Адпачнуць хай ад цяжкае стомы,

Не туманяцца вочы

І сэрца тваё не шчыміць.

Хай ляцяць, нібы птушкі,

Гады нашы шляхам знаёмым.

А мы будзем страчаць

Свае вёсны —

Мы будзем жыць!

 

 

мройны малебен

 

За часу імглой неаслабнай,

За прывіднай мітуснёй

Знічкай жадана-прывабнай

Ўстаеш ты перада мной.

 

Як спеў жаўруковы над полем,

Як лёгкі узмах крыла —

Патоляй маёй і болем

Ты для мяне была.

 

Цябе я мілосна песціў,

Пяшчотаю ахінаў.

Была ты чароўнай песняй —

Найлепшай з усіх, што знаў.

 

………………………………

Мой сон, ты не адасніся —

Застанься навек са мной.

Імгненне, прашу, спыніся,

Вярні месяцовасць мрой,

 

Усцеш ты маю самоту —

Балесны мой успамін.

…Да скону свайго употай

Любіць мне цябе.

                               Амін.

 

Шчыра дзякуем паэту Валерыю Максімовічу за тое, што ён ласкава дазволіў размясціць тэксты сваіх песень на сайце Плешчаніцы.by

 

 

 

 


Сайты Минска и БеларусиКаталог белорусских сайтовКаталог на interby.netЯндекс цитирования

Rambler's Top100Информер PR и ТИЦ